C007K / C007KP​

C007K-W152-356/CZ/UTP/RLQ355.61.4~3.60.3 ~ 2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-364/CZ/UTP/RLQ356.41.4~3.60.3 ~ 2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-356/CZP/RLQ355.61.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-364/CZP/RLQ356.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-356/CZ/UTP/RLQ/DC□355.61.4~3.60.3 ~ 2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-364/CZ/UTP/RLQ/DC□356.41.4~3.60.3 ~ 2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-356/CZP/RLQ/DC□355.61.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-364/CZP/RLQ/DC□356.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000

环形罗纹裤头松紧带包缝

CZ:气动式 / CZP:膝动式

将环形罗纹松紧带缝入原体,适用于男女内裤、裤腰之罗纹松紧带 包缝再配合自动切线装置及筒型衣物撑开滚轮组,更能提高缝制效率
注 : 本机型标准配备二折式导布片,可另订三折式导布片

三折 (CZ01K,CZ03K)

兩折 (CZ21K,CZ22K)

机型选购配件
CZCL* , UTP , UTQ , CMR , CAR/UTP , CAR/UTQ
CZPCL* , UTP , UTQ , UTR , UTS , CMR , CAR/UTP , CAR/UTQ

*建议采用CL后拉轮, 以提升松紧带车缝效率