SiRUBA in CISMA 2019

Chúng tôi chân thành mời bạn đến thăm gian hàng của chúng tôi

Thời gian : 25. – 28 / 9 / 2019
Địa điểm : SHANGHAI NEW INT’L EXPO CENTER
Phòng triển lãm W3 Gian hàng D22