Máy cuốn ống tự động

Choose model

Choose Model

ModelASL-JBH100
Machine HeadJUKI DLN-6390-7
Sewing SpeedMAx2500 SPM(Variable according to the paddle operation)
Needle TypeUY180GVS SERV7 Nm140
Stitch Length2.8mm(2.3mm、3.2mm、3.6mm are also available by changing gear) Options : 2.1mm、2.5mm、4.2mm
Sewing Start PositionSensor controll by positioning detector (Capable of setting according to user’s requirement)
Hem Width

Trousers Bottom Size280∼600mm(Bottom circumference 140∼300mm)
Air Consumption4L/min
Sewing EndAfter triggering sensor, system will keep sewing delay stitch number (Capable of setting according to user’s requirement)
Machine Dimensions(W)830X(D)670X(H)1700mm ( With table and thread stand )
Power VoltageSingle Phase AC200~240V 50/60Hz
Air Pressure0.5 Mpa
Production CapacityWidth: 220mm、Total stitch: 158、Stitch length: 2.8mm、 Sewing speed: 2500 SPM、Circle time: 7 sec/trouser leg、 Output: 17 sec/piece

Sử dụng thích hợp đối với ống quần của quần bò, quần mặc chơi chất không đàn hồi. Kiểu may: may chặn.

Đường may phải, may trái đều thích hợp.

Dò đường ráp nối, tự động dò vị trí đường ráp nối, định vị chính xác

Điều chỉnh đơn giản, đối với ống quần có chu vi khác nhau, chỉ cần điều chỉnh vị trí 3 tấm chắn