BT430 / BT438 / BT530/ BT630

BT430 Electronic Bartacking Machine
BT438 Electronic Button Sewing Machine
BT530 Electronic Bartacking/ Button Sewing 2-in-1 Machine
BT630 Small Area Pattern SewingMachine

FEATURES

特點1-02

Thiết kế cơ chế không dầu

Sử dụng thanh kim DLC, thiết kế ổ trục cơ cấu
l ấ y c h ỉ , b ô i t r ơ n b ằ n g c á c l o ạ i d ầ u m ỡ , c ó t á c
dụng ngăn ngừa hiệu quả vết dầu dính trên vải.

 
BTseries_06

Mô hình bàn đạp kép

Lưu trữ dữ liệu đồ họa với bộ
nhớ USB, tiện lợi và nhanh
chóng

BTseries_04

Cổng USB tích hợp trên bảng
điều khiểnt

Lưu trữ dữ liệu đồ họa với bộ
nhớ USB, tiện lợi và nhanh
chóng

BTseries_05

Phạm vi ứng dụng lớn

Các thông số kỹ thuật của vật liệu
vừa và dày có thể cải thiện quy trình
lấy chỉ, nâng cao độ ổn định của
đường may, và mở rộng tính năng
may vật liệu dày.

BTseries_09
BTseries_07

Thiết kế đầu chỉ ngắn

Cải thiện kết cấu cắt chỉ, khi đường chỉ tiến gần đến lỗ kim
độ dài đoạn chỉ còn lại sẽ bị rút ngắn giảm bớt công đoạn
cắt tỉa.

BT630A

Áp lực chân vịt lớn đồng nhất

Có thể điều chỉnh góc của chân
vịt lớn để cân bằng lực ép xung
quanh và đảm bảo sự ổn định vật
may.

Thu chỉ đều và ổn định

Vì lượng nâng của chân vịt gián đoạn có thể
thay đổi, khi độ dày của tấm cắt thay đổi, không
sảy ra vấn đề áp suất quá lớn hoặc không đủ,
đảm bảo rằng trong điều kiện lực căng thấp vẫn
có thể thu chỉ ổn định.

SEWING APPLICATION

BT430A-01 / 02

01  Tiêu chuẩn/  02 Nguyên liệu dày

BT430A-03

Mũ lưỡi chai

BT430A-05

Đỉa quần

BT430A-06

Đan len

BT430A-07

Knits material

BT438A

Đính cúc

BT530A

2-in-1 Nút thắt loại dùng
đôi/ đính cúc

Khi xuất xưởng dùng máy
thắt nút gắn bộ cúc bấm
vào hộp phụ kiện, người
dùng có thể thay đổi chế
độ thao tác may trên bảng
điều khiển

BT630A

Máy hoa văn nhỏ