MAY THÔNG THƯỜNG/ MAY VẠT ÁO

Choose model

Choose Model

C007K-W121-□□□/CH243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W121-□□□/CH354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W122-□□□/CH243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.9

5/7

UYX128GAS#106000
C007K-W122-□□□/CH354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.9

5/7

UYX128GAS#106000
C007K-W123-□□□/CH243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.9

5/7

UYX128GAS#106000
C007K-W123-□□□/CH354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.9

5/7

UYX128GAS#106000
C007K-W162-□□□/CH244.0/4.81.4~3.60.3~2.9

5/7

TVX5#14~#166000
C007K-W162-□□□/CH354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.9

5/7

TVX5#14~#166000
C007K-W121-□□□/CH/DC□243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W121-□□□/CH/DC□354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W122-□□□/CH/DC□243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.9

5/7

UYX128GAS#106000
C007K-W122-□□□/CH/DC□354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.9

5/7

UYX128GAS#106000
C007K-W123-□□□/CH/DC□243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.9

5/7

UYX128GAS#106000
C007K-W123-□□□/CH/DC□354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.9

5/7

UYX128GAS#106000
C007K-W162-□□□/CH/DC□244.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.9

5/7

TVX5#14~#166000
C007K-W162-□□□/CH/DC□354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.9

5/7

TVX5#14~#166000

MAY THÔNG THƯỜNG/ MAY VẠT ÁO

Loại máy này là loại máy may trần đè hai mặt cơ bản, có thể trang bị linh kiện tiến hành nhiều chức năng may.
Ví dụ: may quần lót, áo thể thao và may vạt áo (kèm theo bộ may vạt áo có thể điều chỉnh)

W121 : Chất liệu vải mỏng
W122 : Chất liệu vải dày vừa
W123 : Chất liệu vải dày
W162 : Hành trình trụ kim

  PHỤ KIỆN CHỌN MUA
  UTP ,UTQ ,UTR ,TUS,CLA,CMR,CAR/UTP,CAR/UTQ