VẮT SỔ GẮN DÂY THUN VÀO CẠP QUẦN
CZ: dạng khí nén / CZP: dạng gạt gối

Choose model

Choose Model

C007K-W152-356/CZ/UTP/RLQ355.61.4~3.60.3 ~ 2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-364/CZ/UTP/RLQ356.41.4~3.60.3 ~ 2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-356/CZP/RLQ355.61.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-364/CZP/RLQ356.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-356/CZ/UTP/RLQ/DC□355.61.4~3.60.3 ~ 2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-364/CZ/UTP/RLQ/DC□356.41.4~3.60.3 ~ 2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-356/CZP/RLQ/DC□355.61.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W152-364/CZP/RLQ/DC□356.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000

VẮT SỔ GẮN DÂY THUN VÀO CẠP QUẦN
CZ: dạng khí nén / CZP: dạng gạt gối

Gắn dây thun vào quần , thích hợp để vắt sổ gắn dây thun quần lót nam nữ và lưng quần, rồi tiếp tục kết hợp với thiết bị cắt chỉ tự động và bộ con lăn mở rộng quần áo hình trụ, có thể nâng cao hiệu suất may cao hơn

Ghi chú: loại máy này được trang bị tấm dẫn vải gấp 2, có thể đặt mua riêng tấm dẫn vải gấp 3

兩折 (CZ21K,CZ22K)

三折 (CZ01K,CZ03K)

Loại máyPHỤ KIỆN CHỌN MUA
CZCL , UTP , UTQ , CMR , CAR/UTP , CAR/UTQ
CZPCL , UTP , UTQ , UTR , UTS , CMR , CAR/UTP , CAR/UTQ