MAY NỐI 4 KIM 6 CHỈ

Choose model

Choose Model

C007K-W922-456/CW465.61.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W922-460/CW466.01.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W922-464/CW466.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W922-456/CW/DC□465.61.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W922-460/CW/DC□466.01.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W922-464/CW/DC□466.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000

MAY NỐI 4 KIM 6 CHỈ

Thích hợp với may nối và gia cố đường nối 2 mảnh vải của quần lót thông thường, kèm theo máy dẫn viền riêng biệt, có thể giúp ráp 2 mảnh vải dễ dàng

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

UTQ ,UTS,CL,CMR,CAR/UTQ