Xén vạt áo bằng dao xén trái

Choose model

Choose Model

C007K-W812(A)-□□□/CRL243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500
C007K-W812(A)-□□□/CRL355.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500
C007KD-W812(A)-□□□/CRL243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500
C007KD-W812(A)-□□□/CRL355.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500

Xén vạt áo bằng dao xén trái

Sau khi dao trái chỉnh sửa vải gọn gàng, thì tiếp tục tiến hành công trình may vạt áo, phù hợp dùng cho may vạt áo như của áo phông, áo may ô …

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

UTP ,UTQ ,CL,CAR/UTP,CAR/UTQ