CQ: NẸP VIỀN

CQA: NẸP VIỀN CHO THẢM DÀY VỪA

Choose model

Choose Model

C007K-W222-□□□/CQ244.0/4.81.4~3.60.3~2.95/7UYX128GAS#106000
C007K-W222-□□□/CQ355.6/6.41.4~3.60.3~2.95/7UYX128GAS#106000
C007K-W222-□□□/CQ244.0/4.81.4~3.60.3~2.95/7UYX128GAS#106000
C007K-W222-□□□/CQ355.6/6.41.4~3.60.3~2.95/7UYX128GAS#106000
C007K-W222-□□□/CQA355.61.4~3.60.3~2.95TVX5#145000
C007K-W222-□□□/CQA/DC□355.61.4~3.60.3~2.95TVX5#145000

CQ

FQ

CQA

CQ: NẸP VIỀN

Thích hợp với công trình may cuộn dây viền quần lót, cổ áo phông và ống quần
Ghi chú: kích thước máy cuộn viền đối với độ rộng đầu vải vào là1-3/8″, khi vải ra thì độ rộng của thành phẩm đầu ra gấp thành 3 nếp là 1/2″

CQA: NẸP VIỀN CHO THẢM DÀY VỪA

Thích hợp với công trình may nẹp viền cho thảm dày vừa
Ghi chú: kích thước máy cuộn viền đối với độ rộng đầu vải vào là72mm, khi vải ra thì độ rộng của thành phẩm đầu ra gấp thành 3 nếp là 36mm

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

CLA ,FA