VẮT SỔ DẠNG LỘN NGƯỢC

Choose model

Choose Model

C007K-W322-3□□/CC355.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W322A-3□□/CC355.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W322-3□□/CE355.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W322-3□□/CC/DC□355.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W322-3□□/CC/DC□355.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000
C007K-W322-3□□/CE/DC□355.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#106000

VẮT SỔ DẠNG LỘN NGƯỢC

CC dạng lộn ngược : thích hợp để may bọc vắt sổ 4 chỉ
W322A là loại ứng dụng kép, mặt nguyệt và bàn lừa thay thế bằng thông số W122, đồng thời kèm theo bộ CH

CE dạng phẳng : thích hợp để may bọc vắt sổ 3 chỉ
Hộp phụ kiện có kèm theo yếm sừng trâu kiểu lộn ngược CC riêng (tấm dẫn vải)

CC

CC

CE

CE

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

UTP ,UTQ ,UTR ,UTS,CLA,CMR,CAR/UTP,CAR/UTQ