D Y THUN / GẮN D Y THUN REN KÈM DAO XÉN PHẢI

Choose model

Choose Model

C007K-W522-□□□/CR/FE243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#114500
C007K-W522-□□□/CR/FE354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#114500
C007K-W522-□□□/CR/FFC243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#114500
C007K-W522-□□□/CR/FFC354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#114500
C007K-W522-□□□/CR/SMK243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#114500
C007K-W522-□□□/CR/SMK354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#114500
C007K-W522-□□□/CR/STC243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#114500
C007K-W522-□□□/CR/STC354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#114500

DÂY THUN / GẮN DÂY THUN REN KÈM DAO XÉN PHẢI

Thông qua thiết bị đưa vải , kiểm soát độ dài và sức căng, thiết bị sửa vải bằng dao xén trái, có thể chỉnh sửa vải gọn gàng , giúp nâng cao chất lượng may

FFC: đưa vải dạng cơ
F E: đưa vải dạng điện từ đơn giản

SMK: đưa vải dạng đo điện tử
SMK1-C-01  Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
SMK1-C-02  cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo

STC: Tiếp liệu dạng kiểm soát sức căng

STC1-U-01 Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
STC1-U-02 cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

CL ,LF-A ,LS-A