GẮN D Y THUN VÀO CẠP QUẦN DẠNG CUỘN TRÒN, KÈM DAO XÉN PHẢI SỬA VIỀN

Choose model

Choose Model

C007K-W532-□□□/CR/CX/UTP/RLP/(DC□)*1243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#114500
C007K-W532-□□□/CR/CX/UTP/RLP/(DC□)*1354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#114500
C007K-W532-□□□/CR/CX/UTR/RLP/(DC□)*2243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#114500
C007K-W532-□□□/CR/CX/UTR/RLP/(DC□)*2354.8/5.6/6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#114500

GẮN DÂY THUN VÀO CẠP QUẦN DẠNG CUỘN TRÒN, KÈM DAO XÉN PHẢI SỬA VIỀN

Gắn dây thun chất vải dệt vào quần dạng cuộn tròn, thích hợp để gắn dây thun vào lưng quần lót nam nữ, kết hợp với thiết bị dao xén phải sửa vải, có thể nâng cao chất lượng sản phẩm may hơn.
*1: Cắt chỉ bằng khí nén, gồm bộ hút vụn chỉ dạng khí nén
*2: Cắt chỉ bằng điện, cần phải kết hợp thêm với động cơ hút hơi (CSA hoặc CSB)

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

CL ,LF-A ,LS-A ,CAR/UTQ ,CMR