[2 trong 1]May vạt áo bằng khí nén / may nhún dây thun dạng cuộn tròn Kèm theo chức năng dao xén trái sửa viền vải

Choose model

Choose Model

C007K-W822-□□□/CRL/CHP(CY)/UTP243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500
C007K-W822-□□□/CRL/CHP(CY)/UTP35 5.6/ 6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500
C007KD-W822-□□□/CRL/CHP(CY) /UTP243.2/4.0/4.81.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500
C007KD-W822-□□□/CRL/CHP(CY) /UTP355.6/ 6.41.4~3.60.3~2.95UYX128GAS#104500

CHP (CRL 163)
May vạt áo bằng khí nén

CY (CRL178-A)
May nhún dây thun dạng cuộn tròn bằng khí nén

[2 trong 1]May vạt áo bằng khí nén / may nhún dây thun dạng cuộn tròn Kèm theo chức năng dao xén trái sửa viền vải

Máy dẫn vải chạy bằng khí nén có thể cuốn dây thun vào vải trơn tru, ngoài ra, sau khi dao xén trái chỉnh sửa gọn gàng rồi mới tiến hành may, có thể tăng chất lượng và hiệu suất công trình vắt sổ, thích hợp để vắt sổ dây thun vào cạp quần như: quần lót nam, quần thể thao …

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

CL ,RL ,UTQ ,CMR,CAR,CMR/UTQ