4 kim 6 chỉ điều chỉnh nguồn cấp dữ liệu

Choose model

Choose Model

D007S-4XX-01648/52/60/641:0.7~1:1.51.6~2.58FLX118GCS*4PCS,FLG-8*1PCS4200AT/ET/AW1/AW2/AK
D007S-4XX-02648/52/60/641:0.7~1:1.51.6~2.56FLX118GCS*4PCS,FLG-8*1PCS4200AT/ET/AW1/AW2/AK
D007S-4XX-02R648/52/60/641:0.7~1:1.51.6~2.56FLX118GCS*4PCS,FLG-8*1PCS4200AT/ET/AW1/AW2/AK
D007S-4XX-02H652/601:0.7~1:1.51.6~2.56FLX118GCS*4PCS,FLG-8*1PCS4200AT/ET/AW1/AW2/AK
D007S-4XX-01-S652/601:0.7~1:1.51.6~2.58FLX118GCS*4PCS,FLG-8*1PCS4200AT/ET/AW1/AW2/AK
D007S-4XX-02-S652/601:0.7~1:1.51.6~2.56FLX118GCS*4PCS,FLG-8*1PCS4200AT/ET/AW1/AW2/AK
D007S-4XX-01-DS652/601:0.7~1:1.51.6~2.58FLX118GCS*4PCS,FLG-8*1PCS4200AT/ET/AW1/AW2/AK
D007S-4XX-01-T2652/601:0.7~1:1.51.6~2.58FLX118GCS*4PCS,FLG-8*1PCS4200AT/ET/AW1/AW2/AK
D007S-4XX-02-T2652/601:0.7~1:1.51.6~2.56FLX118GCS*4PCS,FLG-8*1PCS4200AT/ET/AW1/AW3/AK

4 NEEDLE 6 THEAD FEED-OFF-THE ARM FLATSEAMER

  • Chân vịt có đầy đủ các chức năng, đáp ứng mọi nhu cầu may.
  •  
  • Cơ chế chân vịt kiểu khép kín hoàn toàn mới, thực hiện mục tiêu không rò rỉ dầu
  •  
  • Toàn bộ dòng sản phẩm kết hợp với động cơ servo truyền động trực tiếp, giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao, tràn đầy sức mạnh
  •  
  • Chức năng nâng chân vịt tự động tiêu chuẩn, có thể lựa chọn kiểu khí nén hoặc kiểu điện.

DEVICE

AVAILABLE MODEL

AW1

ALL D007S

AW2

ALL D007S

TT

D007S-4□□-02-T1

AK

ALL D007S