MAY DẢI VẢI (2 KIM, 2 KIM MÓC)

Choose model

Choose Model

F007K-U712(A)-264/FSP246.41.6~4.20.5~1.35DVx43#11~#166000
F007K-U712(A)-264/FSP/DF□246.41.6~4.20.5~1.35DVx43#11~#166000
F007K-U712-496/FSS463.21.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#106000
F007K-U712-4111/FSS463.71.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#106000
F007K-U712-496/FSS/DF□463.21.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#106000
F007K-U712-4111/FSS/DF□463.71.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#106000

MAY DẢI VẢI (2 KIM, 2 KIM MÓC)

Dòng máy này sẽ gia cố và tăng thẩm mỹ cho dải vải sau khi được vắt sổ, như: may quần lót nam, quần âu …

U 7 1 2: độ rộng thành phẩm là 10 mm

U712A: độ rộng thành phẩm là 12 mm

 PHỤ KIỆN CHỌN MUA

LF-A,LS-A

FSP (K)
DOUBLE LOOPER TAPE BINDING

Thiết bị gắn dây thun 2 kim 2 kim móc kép, ví dụ: nẹp quần lót nam

Mã chân vịt

Độ rộng vải vào

Độ rộng vải ra

Loại máy thích hợp sử dụng

P5118 (binder included)

25 mm

12 mm

F007J(D)-U712A

P5117 (binder included)

21 mm

10 mm

F007J(D)-U712

Loại máy thích hợp sử dụng
F007K-U712,F007KD-U712 

có thế tự lắp ráp : Yes