CUỘN GẤP VIỀN

Choose model

Choose Model

F007K-U712-264/FSR246.41.6~4.20.5 ~ 1.35TVx7#12~#146000
F007K-U712-264/FSR/DF□246.41.6~4.20.5 ~ 1.35TVx7#12~#146000

CUỘN GẤP VIỀN

Loại máy này có thiết kế đặt biệt kiểu cầu răng cưa trái phải , có thể may cuộn gấp dễ dàng, sau khi may thì 2 tấm vải trái và phải đều có kích thước như nhau, thích hợp với cuộn gấp viền của quần tây, quần âu, vải bò mỏng cho đến dày …

FSR (K)
CUỘN GẤP VIỀN

Loại máy này có thiết kế đặt biệt kiểu cầu răng cưa trái phải , có thể may cuộn gấp dễ dàng, sau khi may thì 2 tấm vải trái và phải đều có kích thước như nhau, thích hợp với cuộn gấp viền của quần tây, quần âu, vải bò mỏng cho đến dày …

Loại máy thích hợp sử dụng:
F007K-U712,F007KD-U712

Có thể tự lắp ráp : Yes