FFT CHỨC NĂNG ĐƯA VẢI

Choose model

Choose Model

F007K-W121-□□□/FFT/FHA/DF□244.0/4.81.6~4.20.5~1.31~5.55UYX128GAS#104500
F007K-W121-□□□/FFT/FHA/DF□355.6/6.41.6~4.20.5~1.31~5.55UYX128GAS#104500
F007K-W122-□□□/FFT/FHA/DF□244.0/4.81.6~4.20.5~1.31~5.55UYX128GAS#104500
F007K-W122-□□□/FFT/FHA/DF□355.6/6.41.4~3.60.5~1.31~5.55UYX128GAS#104500
F007K-W131-□□□/FFT/FHA/DF□244.0/4.81.4~3.60.5~1.31~5.55UYX128GAS#104500
F007K-W131-□□□/FFT/FHA/DF□355.6/6.41.4~3.60.5~1.31~5.55UYX128GAS#104500
F007K-W132-□□□/FFT/FHA/DF□244.0/4.81.4~3.60.5~1.31~5.55UYX128GAS#104500
F007K-W132-□□□/FFT/FHA/DF□355.6/6.41.4~3.60.5~1.31~5.55UYX128GAS#104500

FFT  CHỨC NĂNG ĐƯA DÂY VIỀN TRÊN

Thiết kế cơ cấu bàn lừa di chuyển trước sau ưu hóa độc quyền, hành trình đưa vải có hiệu quả lớn, đưa vải may ổn định hơn.

PHỤ KIỆN CHỌN MUAE

UTG,UTJ

FHA (K)
HEMMING DEVICE

Suitable for the bottom hemming of T-shirts, underwears, cuff of children’s garments, etc… Able to adjust the width of hemming set to fit demands, easy operation.

Loại máy thích hợp sử dụng:
F007K-W121, F007KD-W121
F007K-W122, F007KD-W122
F007K-W123, F007KD-W123
F007K-W162, F007KD-W162 

Có thể tự lắp ráp : Yes