DÂY THUN / GẮN DÂY THUN REN KÈM DAO XÉN PHẢI

Choose model

Choose Model

F007K-W522-□□□/FR/FFC244.0/4.81.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#104500
F007K-W522-□□□/FR/FFC355.6/6.41.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#104500
F007K-W522-□□□/FR/FE244.0/4.81.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#104500
F007K-W522-□□□/FR/FE355.6/6.41.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#104500
F007K-W522-□□□/FR/SMK244.0/4.81.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#104500
F007K-W522-□□□/FR/SMK355.6/6.41.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#104500
F007K-W522-□□□/FR/STC244.0/4.81.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#104500
F007K-W522-□□□/FR/STC355.6/6.41.6~4.20.5~1.35UYX128GAS#104500

DÂY THUN / GẮN DÂY THUN REN KÈM DAO XÉN PHẢI

Chạy qua thiết bị tiếp liệu, kiểm soát độ dài và sức căng, thiết bị sửa vải bằng dao xén trái, có thể chỉnh sửa vải gọn gàng , giúp nâng cao chất lượng may hơn, ví dụ: may dây thun quần lót hoặc dây thun ren.

FFC: dạng cơ đưa dây viền
F E: dạng điện từ đơn giản đưa dây viền
SMK: dạng đo điện tử đưa dây viền
SMK1-C-01  Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
SMK1-C-02  cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo
STC: Tiếp liệu dạng kiểm soát sức căng
STC1-U-01 Kèm theo thiết bị định vị, thích hợp với động cơ servo đơn giản hoặc thiết bị ly hợp
STC1-U-02 cáp encoder (cáp điều khiển), kết nối với động cơ servo

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

FAC ,FEC ,LF-A ,LS-A

FE (K)
Thiết bị điều chỉnh dây thun kiểu điện tử

  1. Thông qua thiết bị hộp điều khiển kỹ thuật số điện tử, có thể kiểm soát độ căng lỏng đã được cài đặt sẵn cho dây thun may một cách hiệu quả
  2. Thiết bị này có thể chấp nhận dây thun có độ rộng lớn nhất là 2-1/2”

Loại máy thích hợp sử dụng:
C007K-W512, C007KD-W512
C007K-W522, C007KD-W522
F007K-W512,  F007KD-W512
F007K-W522,  F007KD-W522

Có thể tự lắp ráp : YES

FR (K)
Thiết bị dao xén phải cắt và chỉnh sửa vải

Chỉnh sửa gọn gàng vải thừa phía dưới đường nối 2 mảnh vải, giúp chất lượng sản phẩm may đẹp hơn

Loại máy thích hợp sử dụng :
F007K-W522, F007KD-W522

Có thể tự lắp ráp : YES