MAY XẾP LY

Choose model

Choose Model

F007K-U122-232/FP233.21.6~4.20.5~1.37TVX5#146000
F007K-U122-232/FP/DF□233.21.6~4.20.5~1.37TVx5#146000

MAY XẾP LY

Loại máy này thích hợp may xếp ly đồ thể thao, quần bò hoặc bề mặt gồ của trang phục khác, khi may có thể thêm dây chỉ vào trong đường xếp ly, để tăng hiệu ứng nổi của đường gồ và tăng hiệu quả cho trang phục

FP (K)
Thiết bị may xếp ly

Loại máy này thích hợp may xếp ly đồ thể thao, quần bò hoặc bề mặt gồ của trang phục khác, khi may có thể thêm dây chỉ vào trong đường xếp ly, để tăng hiệu ứng nổi của đường gồ và tăng hiệu quả cho trang phục

Loại máy thích hợp sử dụng:
F007K-U122-232, F007KD-U122-232

Có thể tự lắp ráp : Yes