ĐƯỜNG MAY GIẤU

Choose model

Choose Model

HF008-
HF008A-
03064P/HHD361/4″(6.4mm)1.8~3.612UYX128GAS#14~#164200
HF008-
HF008A-
02064P/HHD241/4″(6.4mm)1.8~3.612UYX128GAS#14~#164200

ĐƯỜNG MAY GIẤU

Thích hợp với may nối loại vải từ mỏng đến dày, như: quần áo bảo hộ lao động, và quần jean Chú ý: Thông thường máy xuất ra đều không kèm theo cử, nếu có nhu cầu thì có thể đặt hàng dựa theo các thông số trên

Thông số có thể lựa chọn

Thông số

Loại vải

Mã cử

02064/HHD 03064/HHD

1/4″

Loại mỏng Loại dày vừa Loại dày

B511 B51P B511Q