ĐƯỜNG MAY GIẤU

Choose model

Choose Model

HF008-
HF008A-
03064P/HTF361/4″(6.4mm)1.8~3.612TVX5 # 18~ # 214200

ĐƯỜNG MAY GIẤU

Thích hợp với may nối loại vải từ mỏng đến dày, như: quần áo bảo hộ lao động, và quần jean

Chú ý: Thông thường máy xuất ra đều không kèm theo cử, nếu có nhu cầu thì có thể đặt hàng dựa theo các thông số trên

Loại vải

Mã cử.

Dày vừa

B511P

Loại dày

B511Q

Loại vải đặc biệt dày

B511R