[3 trong 1 ] MAY THÔNG THƯỜNG/ MAY VẠT ÁO/ VẮT SỔ BỌC DẠNG LẬT NGƯỢC

Choose model

Choose Model

S007K-W122-240/PCH-3M2441.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000
S007K-W122-248/PCH-3M244.81.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000
S007K-W122-356/PCH-3M355.61.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000
S007K-W122-364/PCH-3M356.41.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000
S007K-W122-240/PCH-3M/DS□2441.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000
S007K-W122-248/PCH-3M/DS□244.81.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000
S007K-W122-356/PCH-3M/DS□355.61.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000
S007K-W122-364/PCH-3M/DS□356.41.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000

FDC

FDC

MAY THÔNG THƯỜNG/ MAY VẠT ÁO/ VẮT SỔ BỌC DẠNG LẬT NGƯỢC

Loại máy này là loại máy cơ bản dạng hình trụ nhỏ nằm ngang dùng mũi móc xích may 2 mặt loại vải dày vừa, kết hợp với vắt sổ dạng đảo ngược tiến hành nhiều chức năng may

Ví dụ: quần lót, đường may áo thể thao, may vạt áo và may lật ngược
Chú ý: Sự thiết lập ban đầu có thể được thiết lập theo nhu cầu.

Ví dụ:
S007K-W122-356/PCH-3M dùng để may vạt áo
S007K-W122-356/PCC-3M dùng để may vắt sổ 3 chỉ cho vải dày vừa dạng
S007K-W122-356/PCD-3M  dùng để may vắt sổ 3 chỉ cho vải mỏng

PHỤ KIỆN

UTT ,UTU ,UTX ,UTY ,SAR/UTT,SAR/UTU,CMR

PCC
Thiết bị vắt sổ dạng làm bẹt

  1. Thích hợp với đường may trang trí của loại vải dày vừa đến dày đã qua vắt sổ 4 chỉ
  2. Thêm mũi móc xích trang trí 1 mặt hoặc 2 mặt sau khi may vắt sổ đối với cổ áo, vạt áo và ống tay như của đồ thể thao , có thể làm tăng thẩm mỹ cho trang phục và gia cố đường may. Sử dụng tấm dẫn vải và dao trên chân vịt để dẫn chỉ, có thể tránh đường may bị cong không thẳng khi may.

Loại máy thích hợp sử dụng:
S007K all model
S007KD all model

Có thể tự lắp ráp : Yes

PCD
Thiết bị vắt sổ dạng làm bẹt

  1. Thích hợp với đường may trang trí của loại vải dày vừa đến dày đã qua vắt sổˇ3 or 4 chỉ
  2. Thêm mũi móc xích trang trí 1 mặt hoặc 2 mặt sau khi may vắt sổ đối với cổ áo, vạt áo và ống tay như của đồ thể thao , có thể làm tăng thẩm mỹ cho trang phục và gia cố đường may. Sử dụng tấm dẫn vải và dao trên chân vịt để dẫn chỉ, có thể tránh đường may bị cong không thẳng khi may.

Loại máy thích hợp sử dụng:
S007K all model
S007KD all model

Có thể tự lắp ráp : Yes

PCH
HEMMING DEVICE

May vạt áo và cổ tay áo của áo phông, đồ lót và trang phục trẻ em, thì có thể điều chỉnh độ rộng của bộ may vạt áo tùy theo nhu cầu , thao tác đơn giản và nhanh chóng.

Loại máy thích hợp sử dụng:
S007K all model
S007KD all model

Có thể tự lắp ráp : Yes