SEAMS COVERING (Bulging Type)

Choose model

Choose Model

S007K-U322-240/PCE2441.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#10

4000

S007K-U322-248/PCE244.81.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000
S007K-U322-356/PCE355.61.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000
S007K-U322-364/PCE356.41.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000
S007K-U322-240/PCE/DS□2441.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000
S007K-U322-248/PCE/DS□244.81.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000
S007K-U322-356/PCE/DS355.61.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000
S007K-U322-364/PCE/DS□356.41.4~4.20.8~1.4

5/7

UYX128GAS#104000

FDE

FDE

VẮT SỔ BỌC DẠNG LÀM BẸT

Thích hợp với loại vải dày vừa, may vắt sổ 3 chỉ rồi mới bọc lại, dùng để gia cố đường vắt sổ sau khi may vắt sổ cổ áo, vạt áo, ống tay đồ thể thao, áo may ô …, có thể tăng thẩm mỹ và làm chắc đường may của trang phục, sử dụng tấm dẫn vải và dao trên chân vịt để dẫn chỉ,có thể tránh việc đường may bị cong và không thẳng khi may.

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

UTT ,UTU ,UTX ,UTY ,SAR/UTT,SAR/UTU,CMR

PCE
Thiết bị vắt sổ dnagj làm bẹt

  1. Thích hợp với đường may trang trí của loại vải dày vừa đến dày đã qua vắt sổ 4 chỉ
  2. Thêm mũi móc xích trang trí 1 mặt hoặc 2 mặt sau khi may vắt sổ đối với cổ áo, vạt áo và ống tay như của đồ thể thao , có thể làm tăng thẩm mỹ cho trang phục và gia cố đường may. Sử dụng tấm dẫn vải và dao trên chân vịt để dẫn chỉ, có thể tránh đường may bị cong không thẳng khi may.

Loại máy thích hợp sử dụng:
S007K all model
S007KD all model

Có thể tự lắp ráp : Yes