Đường may lai cắt vải bằng dao xén trái

Choose model

Choose Model

S007K-W815A-356/SRL/UTT/DSK□355.61.4 ~ 4.20.8 ~ 1.45/7UYX128GAS#104000

Đường may lai cắt vải bằng dao xén tráiFABRIC TRIMMER

May viền vải dao xén trái/ Máy may lai thích hợp cho máy trần đè dạng ống trụ