VC008 / VC008A / VC008

VC008-
VC008A-
12048P/VPT12243/16″(4.8mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#142500
VC008-
VC008A-
12064P/VPT12241/4″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#142500

MAY XẾP LY

Có thể tự do điều chỉnh nhiều loại tổ hợp của máy dẫn viền, may thành nhiều kiểu đường xếp ly nghiêng sang phải hoặc nghiêng sang trái khác nhau, như: dùng xếp nếp sợi nhỏ cho áo sơ mi, đầm liền thân và áo trẻ em …