ninja_column_9

VC008-
VC008B-
0448-254P/VSF483/16-1-3/16″(4.8-25.4-4.8mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008B-
0464-191P/VSF481/4-3/4-1/4″(6.4-19.1-6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008B-
0464-254P/VSF481/4-1-1/4″(6.4-25.4-6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000

MAY NẸP ÁO SƠ MI

Thích hợp may nhiều kiểu nẹp áo sơ mi 4 kim hoặc 2 kim, do lắp thêm cử nên có thể hoàn thành việc may trong 1 trình tự làm việc, ngoài ra có thể lựa chọn cử không giống nhau để tạo ra các kiểu may không giống nhau

DEVICE

LSA