VC008-25064PTV

25

50

1/4“

12

DVX57#11-#14

1500

VC008-33048PTV

33

66

3/16″

12

DVX57#11-#14

1500

MÁY XẾP LI ÁO SƠ MI

Máy PTV này có thể xếp li trang phục, các đồ dùng trên giường và các đồ dùng trang trí, có thể tùy ý lựa chọn độ rộng nếp gấp trong khoảng cách kim.