VC008-16048PQT

16

32

3/16″

12

DVX57#14-#16

1500

VC008-25064PQT

25

50

1/4“

12

DVX57#14-#16

1500

VC008-33048PQT

33

66

3/16″

12

DVX57#14-#16

1500

MÁY MAY CHỈ CO GIÃN

Thích hợp với xếp li vòng eo vòng ngực trên các loại váy áo nữ. Độ căng lỏng đều đặn, đường chỉ hoàn mỹ.