VC008-
VC008B-
04064P/VCE481/4″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008B-
04085P/VCE481/3″(8.5mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008B-
04095P/VCE483/8″(9.5mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008B-
04106P/VCE485/12″(10.6mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008B-
04127P/VCE481/2″(12.7mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000

GẮN DÂY THUN DẠNG CUỘN TRÒN VÀO CẠP QUẦN

Dùng để gắn dây thun vào phần lưng quần dạng hình trụ tròn như quần thể thao hoặc quần đùi thể thao …, loại máy này có hai phương thức gắn:

  1. Gấp viền vải dây thun dạng cuộn tròn
  2. Sau khi vắt sổ thì gắn dây thun dạng cuộn tròn

DEVICE

VAD , VUT , RL