VC008-
VC008A-
04127P/VWL481/2″(12.7mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008A-
04106P/VWL485/12″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008A-
04095P/VWL483/8″(9.5mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008A-
04085P/VWL481/3″(8.5mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008A-
04064P/VWL481/4″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000

GẮN DÂY THUN VÀO CẠP QUẦN (KÈM THEO CỮ B413)

Thiết bị con lăn đẩy dây thun có thể đẩy dây thun ra căn cứ vào tốc độ chuyển động của máy, có thể kiểm soát chính xác độ dài và độ lỏng chặt của dây thun, thao tác đơn giản thuận tiện, thích hợp với gắn dây thun vào cạp quần của quần jogger, quần thể thao, quần lót nam nữ …

Ghi chú: cữ B413 có thể dùng dây thun có kích thước là 38mm

DEVICE

FH

Thiết bị con lăn đẩy dây thun trước

Thiết bị con lăn đẩy dây thun trước có thể đẩy dây thun ra tùy theo sự chuyển động của máy, hơn nữa có thể điều chỉnh số lượng dây thun được đẩy ra, thao tác đơn giản thuận tiện; may cạp quần của quần jogger, quần thể thao, quần âu …, vì lắp đặt bánh xe dẫn phía trước và phía sau, nên khi nạp dây thun có thể duy trì lực căng nhất định, giữ chất lượng sản phẩm may.
Chú ý: VWL kèm theo cử B413
VWLC kèm theo tấm dẫn VCE
có thể tự lắp ráp : YES