VC008-
VC008A-
04064P/VWLB481/4″(6.4mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008A-
04085P/VWLB481/3″(8.5mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008A-
04095P/VWLB483/8″(9.5mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008A-
04106P/VWLB485/12″(10.6mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000
VC008-
VC008A-
04127P/VWLB481/2″(12.7mm)1.4~3.612UOX113GS#11~#144000

GẮN DÂY THUN VÀO CẠP QUẦN (KÈM THEO CỮ B411 VÀ BỘ CON LĂN MỞ RỘNG)

Thiết bị con lăn đẩy dây thun có thể đẩy dây thun ra căn cứ vào tốc độ chuyển động của máy, có thể kiểm soát chính xác độ dài và độ lỏng chặt của dây thun, thao tác đơn giản thuận tiện, thích hợp với gắn dây thun vào cạp quần của quần jogger, quần thể thao, quần lót nam nữ …

Kích thước cữ

Kích thước thành phẩm

Kích thước dây thun

Loại máy thích hợp dùng

B411

33 mm

31 mm

04095

B411P

30 mm

28 mm

04085

B411Q

42 mm

40 mm

04127

B411R

25 mm

23 mm

04064

BR11S

36 mm

34 mm

04106

DEVICE

FH